Формите на обучение, които се осъществавят в ОУ „Тодор Каблешков“ са:

    • дневна;
    • индивидуална;
    • самостоятелна;
    • комбинирана.

Последвайте ни

във фейсбук!