Годишна продукция на група „Приложни изкуства“ по проект „Твоят час“

Публична изява на група „Български език и литература – 7. клас“ по проект „Твоят час“

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси по проект „Твоят час“

Приложение № 4

Индивидуална образователна карта

Приложение № 5