ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 Група за занимания по интереси „Народни танци“

Група за допълнително обучение по Български език и литература

Публични изяви на група за занимания по интереси „Подкрепа за успех“

На 20.12.2019г. учениците от групата за занимания по интереси „Народни танци“ по проект „Подкрепа за успех“ реализираха своята първа публична изява като взеха участие в коледното тържество на училището. Пред публика от ученици, учители и родители бяха представени научените народни танци, които създадоха празнично настроение.
За своята втора публична изява учениците от групата за занимания по интереси „Народни танци“ гостуваха на децата в ДГ „Боряна“ – Пловдив по случай 1 март.Учениците зарадваха децата с ръчно изработени мартенички, изиграха традиционни български хора, в които се включиха и малчуганите от детската градина.
На 15 септември 2020г. малките ни първокласници бяха приветствани от групата за занимания по интереси „Народни танци“ по проект „Подкрепа за успех“. Танцьорите ни показаха своите умения чрез надиграване с ръченица и народни хора.
На 16.04.2021 г. по случай патронния празник на училището, ученици от първи и втори клас от групата за занимания по интереси „Народни танци“ по проект „Подкрепа за успех“ представиха народни танци, които създадоха празнично настроение.
Патронен празник на ОУ „Тодор Каблешков
За поредната си изява на 29.04.2021 г. второкласниците от групата за занимания по интереси „Народни танци“ по проект „Подкрепа за успех“ участваха в пролетния концерт с традиционни български хора.
Пролетен концерт на 29.04.2021 г.