Декларация от родител при преминаване в ОРЕС

Декларация за тестване на ученици за COVID-19

Заявление от родител за преминаване в дневна форма на ОРЕС (за не повече от 30 учебни дни)

Заявление от родител за преминаване в дневна форма на ОРЕС (за повече от 30 учебни дни)

Готови ли сме за учебната година?

Списък на антигенните тестове за самотестуване

Правила за безопасен интернет

Активиране на профил в GOOGLE

Анализ на резултатите НВО 7 клас 2020-2021 Математика

Анализ на резултатите от НВО 7 клас 2020-2021 БЕЛ

Необходими помагала за 1 клас за учебна 2021-2022 година

Необходими помагала за 2 клас за учебна 2021-2022 година

Необходими помагала за 3 клас за учебна 2021-2022 година

Необходими помагала за 4 клас за учебна 2021-2022 година

Необходими помагала и учебни тетрадки по математика за V, VI и VII клас за учебна 2021-2022 година

Необходими помагала и учебни тетрадки по човекът и природата, химия и биология за V, VI и VII клас за учебна 2021-2022 година

Необходими помагала по български език и литература за V, VI и VII клас за учебна 2021-2022 година

Учебници първи клас учебна 2021-2022 година

Учебници втори клас учебна 2021-2022 година

Учебници за трети клас учебна 2021-2022 година

Учебници за четвърти клас 2021-2022 година

Учебници за пети клас за учебна 2021-2022 година

Учебници за шести клас учебна 2021-2022 година

Учебници за седми клас учебна 2021-2022 година

Информация за свободни места за ученици